KALİTE POLİTİKAMIZ

İlion mühendislik, elektrik sistemlerinde, tasarım ve projelendirme, uygulama ve taahhüt, test ve devreye alma, bakım ve işletme, danışmanlık hizmetleri veren firma olarak, İş sağlığı ve güvenliği Çevre Yönetim Sistemi standardının gereklerini yerine getirmektedir.

Müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılayabilmek için teknolojiyi yakından takip etmekle birlikte, hizmetlerimizin tüm safhalarında enerji tasarrufu ve güvenliği ön planda tutarak müşteri odaklı kalite hizmet ve mükemmellik prensiplerini uygulamak,

Tüm çalışanları ile birlikte katılımcı ve değişime açık bir ortam yaratmak ve çalışanlarının mutluluk hakkını gözetmek; şirket ile müşterilerinin arasında dostluk ve aile birliğinin kurulmasını ve sağlıklı iletişimin devam etmesini önemser,

Süreç yaklaşımının uygulanması ve Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulması, geliştirilmesi, uygulanması, yönetim tarafından gözden geçirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ile belirtilen amaçları gerçekleştirmek ,

Fonksiyonel ve süreç yaklaşımlarını kaynaştıran iş planları oluşturmak ve sorumluluklar koordine edilerek takım çalışması oluşturmak, takım çalışmasının yüksek verim sağlayacağını kabul etmekle birlikte ferdi yaratıcılığın yolunu da açık tutmak, gelebilecek geliştirici önerileri değerlendirerek olumlu, dikkate alınabilir önerilerin yaşama geçirilmesini sağlamak,

Tüm çalışanların katılımıyla mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileşmeyi temel ilkemiz olarak belirlemek ve artı değer getiren tüm aktivitelerde devamlı gelişimi sağlamak için takım çalışmalarını yürütmek,

Yaşadığımız deneyimlerden elde ettiğimiz verileri analiz ederek süreç ve sistemlerin performansını optimize etmek ve problemleri önlemek,

Karşılıklı yarar esasına dayalı ilişkilerde bulunduğumuz taşeron ve tedarikçiler ile stratejik ortaklıklar geliştirerek şirketin süreksel iyileştirme çabaları çerçevesinde taşeron ve tedarikçilerin yetkinliklerini arttırmaktır.

GeriGeri